Thứ bảy, 1/4/2023
Đại học An Giang - Đại học Quốc gia TP HCM

Giáo dục Mầm non

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140201 19 M02, M03, M05, M06

Mã ngành
7140201
Điểm chuẩn
19
Tổ hợp môn
M02, M03, M05, M06