Thứ ba, 18/6/2024
Đại học Đồng Nai

Giáo dục Mầm non

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140201 19 M05, M07, M08, M13

Mã ngành
7140201
Điểm chuẩn
19
Tổ hợp môn
M05, M07, M08, M13