Thứ năm, 7/7/2022
Đại học Đồng Nai

Giáo dục Mầm non

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140201 19 M01, M09

NK1 đã tính nhân 2 và được quy về thang điểm 30

Mã ngành
7140201
Điểm chuẩn
19
Tổ hợp môn
M01, M09
Ghi chú
NK1 đã tính nhân 2 và được quy về thang điểm 30