Thứ hai, 20/5/2024
Đại học Sư phạm TP HCM

Giáo dục Mầm non

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140201 24.21 M02, M03

Mã ngành
7140201
Điểm chuẩn
24.21
Tổ hợp môn
M02, M03