Thứ năm, 25/7/2024
Đại học Sài Gòn

Giáo dục Mầm non

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140201 20.8 M01, M02

Mã ngành
7140201
Điểm chuẩn
20.8
Tổ hợp môn
M01, M02