Thứ hai, 2/10/2023
Đại học Khoa Học - Đại học Huế

Kỹ thuật sinh học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7420202 15 A00, B00, D07, D08

Mã ngành
7420202
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A00, B00, D07, D08