Thứ tư, 22/9/2021
Đại học Y Hà Nội

Răng- Hàm -Mặt

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720501 28.45 B00

TTNV<=1

Mã ngành
7720501
Điểm chuẩn
28.45
Tổ hợp môn
B00
Ghi chú
TTNV<=1