Thứ sáu, 24/3/2023
Đại học Y Hà Nội

Răng- Hàm -Mặt

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720501 27.7 B00

Mã ngành
7720501
Điểm chuẩn
27.7
Tổ hợp môn
B00