Thứ ba, 28/9/2021
Đại học Y Dược Hải Phòng

Răng- Hàm -Mặt

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720501 26.5 B00

Tiêu chí phụ: môn 1: 8.75, môn 2: 8.75, môn 3: 8.4

Mã ngành
7720501
Điểm chuẩn
26.5
Tổ hợp môn
B00
Ghi chú
Tiêu chí phụ: môn 1: 8.75, môn 2: 8.75, môn 3: 8.4