Thứ hai, 20/5/2024
Đại học Y Dược Hải Phòng

Răng- Hàm -Mặt

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720501 25.4 B00

Mã ngành
7720501
Điểm chuẩn
25.4
Tổ hợp môn
B00