Thứ năm, 7/7/2022
Đại học Y Dược Hải Phòng

Răng- Hàm -Mặt

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720501 B00

Mã ngành
7720501
Điểm chuẩn
Tổ hợp môn
B00