Chủ nhật, 26/3/2023
Đại học Y Dược Hải Phòng

Răng- Hàm -Mặt

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720501 26 B00

Mã ngành
7720501
Điểm chuẩn
26
Tổ hợp môn
B00