Thứ bảy, 25/6/2022
Khoa Y Dược - Đại học Đà Nẵng

Răng- Hàm -Mặt

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720501 26.55 B00, B08

TO>=8.8; SI >=9;TTNV <=2

Mã ngành
7720501
Điểm chuẩn
26.55
Tổ hợp môn
B00, B08
Ghi chú
TO>=8.8; SI >=9;TTNV <=2