Thứ tư, 7/6/2023
Khoa Y Dược - Đại học Đà Nẵng

Răng- Hàm -Mặt

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720501 25.7 B00

Mã ngành
7720501
Điểm chuẩn
25.7
Tổ hợp môn
B00