Thứ bảy, 20/4/2024
Khoa Y Dược - Đại học Đà Nẵng

Răng- Hàm -Mặt

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720501 25.52 B00, B08

Mã ngành
7720501
Điểm chuẩn
25.52
Tổ hợp môn
B00, B08