Thứ ba, 29/11/2022
Đại học Y Dược Cần Thơ

Răng- Hàm -Mặt

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720501 25.45 B00

Mã ngành
7720501
Điểm chuẩn
25.45
Tổ hợp môn
B00