Thứ tư, 22/3/2023
Đại học Y Dược - Đại học Huế

Răng- Hàm -Mặt

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720501 26.2 B00

Mã ngành
7720501
Điểm chuẩn
26.2
Tổ hợp môn
B00