Thứ bảy, 15/6/2024
Đại học Y Dược - Đại học Huế

Răng- Hàm -Mặt

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720501 25.8 B00

Mã ngành
7720501
Điểm chuẩn
25.8
Tổ hợp môn
B00