Thứ ba, 29/11/2022
Đại học Y Dược - Đại học Huế

Răng- Hàm -Mặt

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720501 26.2 B00

Mã ngành
7720501
Điểm chuẩn
26.2
Tổ hợp môn
B00