Thứ năm, 13/6/2024
Đại học Y Hà Nội

Dinh dưỡng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720401 23.19 B00

Mã ngành
7720401
Điểm chuẩn
23.19
Tổ hợp môn
B00