Thứ năm, 1/12/2022
Đại học Y Hà Nội

Dinh dưỡng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720401 23.25 B00

Mã ngành
7720401
Điểm chuẩn
23.25
Tổ hợp môn
B00