Chủ nhật, 3/7/2022
Đại học Thăng Long

Dinh dưỡng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720401 20.35 D01, D03, D04

Mã ngành
7720401
Điểm chuẩn
20.35
Tổ hợp môn
D01, D03, D04