Thứ bảy, 20/4/2024
Đại học Thăng Long

Dinh dưỡng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720401 16.75 B00

Mã ngành
7720401
Điểm chuẩn
16.75
Tổ hợp môn
B00