Thứ bảy, 25/6/2022
Đại học Điều Dưỡng Nam Định

Dinh dưỡng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720401 15 B00, B08, D01, D07

Mã ngành
7720401
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
B00, B08, D01, D07