Thứ năm, 23/5/2024
Đại học Điều Dưỡng Nam Định

Dinh dưỡng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720401 15.3 B00, B08, D01, D07

Mã ngành
7720401
Điểm chuẩn
15.3
Tổ hợp môn
B00, B08, D01, D07