Thứ bảy, 4/2/2023
Đại học Điều Dưỡng Nam Định

Dinh dưỡng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720401 18 B00, D07, D08

Mã ngành
7720401
Điểm chuẩn
18
Tổ hợp môn
B00, D07, D08