Thứ bảy, 25/6/2022
Đại học Thương mại

Tài chính - Ngân hàng (TC-NH thương mại)-Chất lượng cao

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
TM15 26.1 A00

Mã ngành
TM15
Điểm chuẩn
26.1
Tổ hợp môn
A00