Thứ ba, 23/4/2024
Đại học Thương mại

Tài chính - Ngân hàng (TC-NH thương mại)-Chất lượng cao

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
TM15 19.5 A01, D01, D07

DS>=17; N1>=6

Mã ngành
TM15
Điểm chuẩn
19.5
Tổ hợp môn
A01, D01, D07
Ghi chú
DS>=17; N1>=6