Thứ ba, 25/6/2024
Đại học Thương mại

Kế toán (Kế toán doanh nghiệp)-Chất lượng cao

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
TM08 19.5 A01, D01, D07

DS>=17; N1>=6

Mã ngành
TM08
Điểm chuẩn
19.5
Tổ hợp môn
A01, D01, D07
Ghi chú
DS>=17; N1>=6