Thứ tư, 30/11/2022
Đại học Thương mại

Kế toán (Kế toán doanh nghiệp)-Chất lượng cao

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
TM08 26.1 A00

Môn Tiếng Anh >= 6.0

Mã ngành
TM08
Điểm chuẩn
26.1
Tổ hợp môn
A00
Ghi chú
Môn Tiếng Anh >= 6.0