Thứ tư, 22/3/2023
Đại học Thương mại

Quản trị nhân lực (Quản trị nhân lực doanh nghiệp)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
TM23 26.2 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
TM23
Điểm chuẩn
26.2
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07