Thứ ba, 21/9/2021
Đại học Thương mại

Quản trị nhân lực (Quản trị nhân lực doanh nghiệp)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
TM23 26.55 A00

Mã ngành
TM23
Điểm chuẩn
26.55
Tổ hợp môn
A00