Thứ năm, 16/9/2021
Đại Học Thương Mại

Hệ thống thông tin quản lý (Quản trị hệ thống thông tin kinh tế)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
TM22 25.25 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
TM22
Điểm chuẩn
25.25
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07