Thứ ba, 18/6/2024
Đại học Thương mại

Hệ thống thông tin quản lý (Quản trị hệ thống thông tin kinh tế)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
TM22 26 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
TM22
Điểm chuẩn
26
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07