Thứ hai, 20/5/2024
Đại học Thương mại

Quản trị kinh doanh (Tiếng Pháp thương mại)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
TM20 24.5 A00, A01, D01, D03

Mã ngành
TM20
Điểm chuẩn
24.5
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D03