Thứ tư, 7/6/2023
Đại học Thương mại

Quản trị kinh doanh (Tiếng Pháp thương mại)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
TM20 25.8 A00, A01, D03, D07

Mã ngành
TM20
Điểm chuẩn
25.8
Tổ hợp môn
A00, A01, D03, D07