Thứ bảy, 25/6/2022
Đại học Thương mại

Quản trị kinh doanh (Tiếng Pháp thương mại)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
TM20 26 A00

Mã ngành
TM20
Điểm chuẩn
26
Tổ hợp môn
A00