Thứ ba, 25/6/2024
Đại học Thương mại

Luật kinh tế (Luật kinh tế)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
TM19 25.7 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
TM19
Điểm chuẩn
25.7
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07