Thứ hai, 27/6/2022
Đại học Thương mại

Luật kinh tế (Luật kinh tế)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
TM19 26.1 A00

Mã ngành
TM19
Điểm chuẩn
26.1
Tổ hợp môn
A00