Thứ ba, 23/4/2024
Đại học Thương mại

Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh Thương mại)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
TM18 25.8 A01, D01, D07

Mã ngành
TM18
Điểm chuẩn
25.8
Tổ hợp môn
A01, D01, D07