Thứ ba, 5/7/2022
Đại học Thương mại

Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh Thương mại)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
TM18 26.7 A00

Môn Tiếng Anh >= 6.5

Mã ngành
TM18
Điểm chuẩn
26.7
Tổ hợp môn
A00
Ghi chú
Môn Tiếng Anh >= 6.5