Thứ ba, 6/12/2022
Đại học Thương mại

Tài chính - Ngân hàng (Tài chính công)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
TM16 25.8 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
TM16
Điểm chuẩn
25.8
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07