Chủ nhật, 3/7/2022
Đại học Thương mại

Tài chính - Ngân hàng (Tài chính công)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
TM16 26.15 A00

Mã ngành
TM16
Điểm chuẩn
26.15
Tổ hợp môn
A00