Thứ bảy, 13/7/2024
Đại học Thương mại

Tài chính - Ngân hàng (Tài chính – Ngân hàng thương mại)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
TM14 25.9 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
TM14
Điểm chuẩn
25.9
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07