Thứ ba, 5/7/2022
Đại học Thương mại

Tài chính - Ngân hàng (Tài chính – Ngân hàng thương mại)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
TM14 26.35 A00

Mã ngành
TM14
Điểm chuẩn
26.35
Tổ hợp môn
A00