Thứ ba, 18/6/2024
Đại học Thương mại

Kinh tế (Quản lý kinh tế)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
TM13 25.7 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
TM13
Điểm chuẩn
25.7
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07