Thứ sáu, 24/3/2023
Đại học Thương mại

Kinh tế (Quản lý kinh tế)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
TM13 26 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
TM13
Điểm chuẩn
26
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07