Thứ ba, 5/7/2022
Đại học Thương mại

Kinh tế (Quản lý kinh tế)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
TM13 26.35 A00

Mã ngành
TM13
Điểm chuẩn
26.35
Tổ hợp môn
A00