Chủ nhật, 16/6/2024
Đại học Thương mại

Kinh tế quốc tế (Kinh tế quốc tế)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
TM12 26.7 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
TM12
Điểm chuẩn
26.7
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07