Thứ sáu, 24/9/2021
Đại học Thương mại

Kinh tế quốc tế (Kinh tế quốc tế)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
TM12 26.95 A00

Mã ngành
TM12
Điểm chuẩn
26.95
Tổ hợp môn
A00