Thứ hai, 27/9/2021
Đại học Thương mại

Kinh doanh quốc tế (Thương mại quốc tế)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
TM11 27.1 A00

Mã ngành
TM11
Điểm chuẩn
27.1
Tổ hợp môn
A00