Thứ năm, 13/6/2024
Đại học Thương mại

Kinh doanh quốc tế (Thương mại quốc tế)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
TM11 27 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
TM11
Điểm chuẩn
27
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07