Thứ bảy, 1/4/2023
Đại học Thương mại

Kinh doanh quốc tế (Thương mại quốc tế)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
TM11 26.6 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
TM11
Điểm chuẩn
26.6
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07