Thứ năm, 30/6/2022
Đại học Thương mại

Kiểm toán (Kiểm toán)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
TM10 26.55 A00

Mã ngành
TM10
Điểm chuẩn
26.55
Tổ hợp môn
A00