Chủ nhật, 3/7/2022
Đại học Thương mại

Kế toán (Kế toán công)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
TM09 26.2 A00

Mã ngành
TM09
Điểm chuẩn
26.2
Tổ hợp môn
A00