Thứ hai, 20/5/2024
Đại học Thương mại

Kế toán (Kế toán công)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
TM09 25.8 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
TM09
Điểm chuẩn
25.8
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07