Thứ hai, 20/5/2024
Đại học Thương mại

Kế toán (Kế toán doanh nghiệp)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
TM07 25.9 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
TM07
Điểm chuẩn
25.9
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07