Thứ sáu, 9/6/2023
Đại học Thương mại

Kế toán (Kế toán doanh nghiệp)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
TM07 26.2 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
TM07
Điểm chuẩn
26.2
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07