Thứ năm, 23/9/2021
Đại học Thương mại

Kế toán (Kế toán doanh nghiệp)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
TM07 26.6 A00

Mã ngành
TM07
Điểm chuẩn
26.6
Tổ hợp môn
A00