Thứ sáu, 2/6/2023
Đại học Thương mại

Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
TM06 27 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
TM06
Điểm chuẩn
27
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07