Chủ nhật, 21/4/2024
Đại học Thương mại

Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
TM06 26.8 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
TM06
Điểm chuẩn
26.8
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07