Thứ ba, 5/7/2022
Đại học Thương mại

Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
TM06 27.4 A00

Mã ngành
TM06
Điểm chuẩn
27.4
Tổ hợp môn
A00