Thứ bảy, 15/6/2024
Đại học Thương mại

Marketing (Quản trị thương hiệu)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
TM05 26.8 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
TM05
Điểm chuẩn
26.8
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07