Thứ ba, 5/7/2022
Đại học Thương mại

Marketing (Quản trị thương hiệu)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
TM05 27.15 A00

Mã ngành
TM05
Điểm chuẩn
27.15
Tổ hợp môn
A00