Thứ ba, 5/7/2022
Đại học Thương mại

Marketing (Marketing thương mại)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
TM04 27.45 A00

Mã ngành
TM04
Điểm chuẩn
27.45
Tổ hợp môn
A00