Chủ nhật, 21/4/2024
Đại học Thương mại

Marketing (Marketing thương mại)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
TM04 27 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
TM04
Điểm chuẩn
27
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07