Thứ ba, 21/9/2021
Đại học Thương mại

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
TM03 26.2 A00

Mã ngành
TM03
Điểm chuẩn
26.2
Tổ hợp môn
A00