Thứ bảy, 20/4/2024
Đại học Thương mại

Quản trị khách sạn (Quản trị khách sạn)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
TM02 25.5 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
TM02
Điểm chuẩn
25.5
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07