Thứ bảy, 2/7/2022
Đại học Thương mại

Quản trị khách sạn (Quản trị khách sạn)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
TM02 26.15 A00

Mã ngành
TM02
Điểm chuẩn
26.15
Tổ hợp môn
A00