Thứ năm, 30/6/2022
Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội

Khoa học quản lý ** CTĐT CLC TT23

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
QHX41 24.9 D01, D78

Mã ngành
QHX41
Điểm chuẩn
24.9
Tổ hợp môn
D01, D78