Thứ bảy, 1/4/2023
Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội

Khoa học quản lý ** CTĐT CLC TT23

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
QHX41 26.75 C00

Mã ngành
QHX41
Điểm chuẩn
26.75
Tổ hợp môn
C00