Chủ nhật, 19/5/2024
Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội

Khoa học quản lý ** CTĐT CLC TT23

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
QHX41 A00, C00, D01, D03, D04, D78, D82, D83

Mã ngành
QHX41
Điểm chuẩn
Tổ hợp môn
A00, C00, D01, D03, D04, D78, D82, D83