Thứ năm, 25/7/2024
Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội

Nhật Bản học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
QHX12 25.5 D01

Mã ngành
QHX12
Điểm chuẩn
25.5
Tổ hợp môn
D01