Thứ năm, 23/9/2021
Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội

Xã hội học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
QHX25 24.7 A01

Mã ngành
QHX25
Điểm chuẩn
24.7
Tổ hợp môn
A01