Thứ sáu, 12/7/2024
Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội

Xã hội học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
QHX25 26.5 C00

Mã ngành
QHX25
Điểm chuẩn
26.5
Tổ hợp môn
C00