Chủ nhật, 19/5/2024
Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội

Việt Nam học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
QHX24 26 C00

Mã ngành
QHX24
Điểm chuẩn
26
Tổ hợp môn
C00