Thứ năm, 30/6/2022
Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội

Văn học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
QHX23 18.2 D83

Mã ngành
QHX23
Điểm chuẩn
18.2
Tổ hợp môn
D83