Thứ hai, 20/3/2023
Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội

Văn học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
QHX23 24.5 D78

Mã ngành
QHX23
Điểm chuẩn
24.5
Tổ hợp môn
D78