Thứ sáu, 12/7/2024
Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội

Văn học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
QHX23 26.8 C00

Mã ngành
QHX23
Điểm chuẩn
26.8
Tổ hợp môn
C00