Thứ bảy, 25/3/2023
Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội

Triết học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
QHX22 22 A01

Mã ngành
QHX22
Điểm chuẩn
22
Tổ hợp môn
A01