Thứ sáu, 12/7/2024
Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội

Triết học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
QHX22 22.5 A01

Mã ngành
QHX22
Điểm chuẩn
22.5
Tổ hợp môn
A01