Thứ năm, 7/7/2022
Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội

Triết học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
QHX22 23.6 D78

Mã ngành
QHX22
Điểm chuẩn
23.6
Tổ hợp môn
D78