Thứ ba, 25/6/2024
Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội

Tôn giáo học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
QHX21 23.5 D01, D78

Mã ngành
QHX21
Điểm chuẩn
23.5
Tổ hợp môn
D01, D78