Thứ sáu, 9/6/2023
Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội

Tôn giáo học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
QHX21 20.25 D04

Mã ngành
QHX21
Điểm chuẩn
20.25
Tổ hợp môn
D04