Chủ nhật, 23/1/2022
Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội

Tôn giáo học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
QHX21 19 D04, D06

Mã ngành
QHX21
Điểm chuẩn
19
Tổ hợp môn
D04, D06