Thứ ba, 5/7/2022
Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội

Tôn giáo học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
QHX21 18.1 A01

Mã ngành
QHX21
Điểm chuẩn
18.1
Tổ hợp môn
A01