Thứ ba, 25/1/2022
Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội

Thông tin - thư viện

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
QHX20 23.5 D04, D06

Mã ngành
QHX20
Điểm chuẩn
23.5
Tổ hợp môn
D04, D06