Thứ ba, 5/7/2022
Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội

Thông tin - thư viện

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
QHX20 25.2 C00

Mã ngành
QHX20
Điểm chuẩn
25.2
Tổ hợp môn
C00