Chủ nhật, 21/4/2024
Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội

Thông tin - thư viện

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
QHX20 25 C00

Mã ngành
QHX20
Điểm chuẩn
25
Tổ hợp môn
C00