Thứ bảy, 23/9/2023
Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội

Thông tin - thư viện

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
QHX20 24.25 D78

Mã ngành
QHX20
Điểm chuẩn
24.25
Tổ hợp môn
D78