Thứ hai, 20/3/2023
Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội

Tâm lý học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
QHX19 24.2 D83

Mã ngành
QHX19
Điểm chuẩn
24.2
Tổ hợp môn
D83