Chủ nhật, 3/7/2022
Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội

Tâm lý học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
QHX19 25.7 D04, D06

Mã ngành
QHX19
Điểm chuẩn
25.7
Tổ hợp môn
D04, D06