Thứ bảy, 13/7/2024
Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội

Tâm lý học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
QHX19 27.25 D78

Mã ngành
QHX19
Điểm chuẩn
27.25
Tổ hợp môn
D78