Thứ tư, 7/12/2022
Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội

Quản tri văn phòng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
QHX17 24.75 A01

Mã ngành
QHX17
Điểm chuẩn
24.75
Tổ hợp môn
A01