Chủ nhật, 3/7/2022
Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội

Quản tri văn phòng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
QHX17 26 D01, D04, D06

Mã ngành
QHX17
Điểm chuẩn
26
Tổ hợp môn
D01, D04, D06