Thứ hai, 20/3/2023
Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội

Quản tri văn phòng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
QHX17 25 D04, D83

Mã ngành
QHX17
Điểm chuẩn
25
Tổ hợp môn
D04, D83