Thứ sáu, 12/4/2024
Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội

Quản trị khách sạn

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
QHX16 25.5 D01, D78

Mã ngành
QHX16
Điểm chuẩn
25.5
Tổ hợp môn
D01, D78