Thứ năm, 1/12/2022
Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
QHX15 25.8 D01

Mã ngành
QHX15
Điểm chuẩn
25.8
Tổ hợp môn
D01