Thứ bảy, 22/1/2022
Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội

Quản trị dịch vụ du lịch và

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
QHX15 27 D78

Mã ngành
QHX15
Điểm chuẩn
27
Tổ hợp môn
D78