Thứ sáu, 19/7/2024
Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
QHX15 26.4 D78

Mã ngành
QHX15
Điểm chuẩn
26.4
Tổ hợp môn
D78