Thứ tư, 22/9/2021
Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội

Quản trị dịch vụ du lịch và

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
QHX15 26 A01

Mã ngành
QHX15
Điểm chuẩn
26
Tổ hợp môn
A01