Thứ hai, 27/6/2022
Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội

Quan hệ công chúng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
QHX13 27 D04, D06

Mã ngành
QHX13
Điểm chuẩn
27
Tổ hợp môn
D04, D06