Chủ nhật, 4/12/2022
Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội

Quan hệ công chúng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
QHX13 26.75 D01

Mã ngành
QHX13
Điểm chuẩn
26.75
Tổ hợp môn
D01