Thứ năm, 23/3/2023
Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội

Quan hệ công chúng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
QHX13 26 D04, D83

Mã ngành
QHX13
Điểm chuẩn
26
Tổ hợp môn
D04, D83