Thứ năm, 20/1/2022
Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội

Quan hệ công chúng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
QHX13 25.8 D83

Mã ngành
QHX13
Điểm chuẩn
25.8
Tổ hợp môn
D83