Thứ bảy, 2/7/2022
Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội

Nhân học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
QHX11 23.2 D04, D06

Mã ngành
QHX11
Điểm chuẩn
23.2
Tổ hợp môn
D04, D06