Thứ bảy, 10/12/2022
Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội

Nhân học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
QHX11 24.25 D01

Mã ngành
QHX11
Điểm chuẩn
24.25
Tổ hợp môn
D01