Thứ bảy, 22/1/2022
Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội

Nhân học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
QHX11 25.6 C00

Mã ngành
QHX11
Điểm chuẩn
25.6
Tổ hợp môn
C00