Chủ nhật, 16/6/2024
Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội

Nhân học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
QHX11 25.25 C00

Mã ngành
QHX11
Điểm chuẩn
25.25
Tổ hợp môn
C00