Thứ sáu, 2/6/2023
Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội

Nhân học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
QHX11 24 D78

Mã ngành
QHX11
Điểm chuẩn
24
Tổ hợp môn
D78