Thứ hai, 27/6/2022
Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội

Ngôn ngữ học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
QHX10 26 D78

Mã ngành
QHX10
Điểm chuẩn
26
Tổ hợp môn
D78