Thứ hai, 27/3/2023
Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội

Ngôn ngữ học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
QHX10 28 C00

Mã ngành
QHX10
Điểm chuẩn
28
Tổ hợp môn
C00