Thứ bảy, 29/1/2022
Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội

Lưu trữ học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
QHX09 22.7 A01

Mã ngành
QHX09
Điểm chuẩn
22.7
Tổ hợp môn
A01