Thứ bảy, 25/5/2024
Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội

Lưu trữ học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
QHX09 23.8 C00

Mã ngành
QHX09
Điểm chuẩn
23.8
Tổ hợp môn
C00