Thứ sáu, 2/6/2023
Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội

Lưu trữ học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
QHX09 27 C00

Mã ngành
QHX09
Điểm chuẩn
27
Tổ hợp môn
C00