Thứ bảy, 25/9/2021
Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội

Lich sử

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
QHX08 24 D01

Mã ngành
QHX08
Điểm chuẩn
24
Tổ hợp môn
D01