Thứ hai, 27/3/2023
Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội

Lich sử

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
QHX08 22 D04

Mã ngành
QHX08
Điểm chuẩn
22
Tổ hợp môn
D04