Thứ năm, 30/6/2022
Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội

Lich sử

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
QHX08 20 D04, D06, D83

Mã ngành
QHX08
Điểm chuẩn
20
Tổ hợp môn
D04, D06, D83