Thứ năm, 25/7/2024
Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội

Lich sử

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
QHX08 24.25 D01

Mã ngành
QHX08
Điểm chuẩn
24.25
Tổ hợp môn
D01